Август 2012
Анонс на проекта в партниращите училища
Септември 2012
Сформиране на екип и подготовка за участие в първата международна работна среща по проекта
Ноември 2012
Семинар за отчитане на резултатите от международната среща проведена
в периода 27 октомври - 3 ноември в град Нарва, Естония      изтегли покана...
- Създаден е уеб-сайт на проекта от естонския екип (www.nkov.ee)    

Януари 2013
Установяване на лични контакти между учениците и учителите и служебни контакти между учебните фирми
Февруари 2013
- Проучвателска и събирателска дейност за националните традиции в здравословното хранене /по групи храни/;
- Проучвателска дейност за състава и хранителните свойства на млякото и млечните продукти - подбор на снимков и текстови материал за многоезичния електронен каталог

Март 2013
На 14 март 2013 г. в Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин се състоя училищната проява "НЕ на виното за наздраве, ДА на млякото за здраве!"...

Април 2013
- Подготовка за участие във втората международна работна среща по проекта;
- Четвърта работна среща: тема "Великденските пости и мястото на млякото в храната на учениците"; среща с Архимандрит Поликарп, председател на катедралния храм на Видин; в  Православен духовен център, гр. Видин; 11.04.2013 г.;
- Международен панаир на УТФ - ТФ ФЕСТ 2013 - 17-19 април 2013 г.; участие на УТФ "Милк Енерджи" ООД  и награда в категория  "Най-добър сайт" - от ВУЗФ - 25 % отстъпка от таксата при прием във ВУЗ-а;  www.milkenergy.weebly.com/
- Участие в честванията по случай 50-годишния юбилей на училището в центъра на града с  щанд на УТФ "Милк Енерджи" ООД  и щанд с материали за работата по проекти, в т. ч. проект "Предприемчиви, здрави и креативни" -  26.04.2013 г.;

Май 2013
Втора международна работна среща по проекта: MORICZ ZSIGMOND REFORMATUS GIMNAZIUM SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM , KISUJSZALLAS, HUNGARY;
Период на провеждане: 12.05.2013 г. - 19.05.2013 г.;
12 мобилности, в т.ч. 8 ученици и 4 учители;


Юни 2013
- Представяне на резултатите от втората международна работна среща във всяко участващо училище пред общоучилищните колективи и в местните и национални медии;
- ВТОРИ СЕМИНАР за отчитане на резултатите от работната среща в Унгария - 11.06.2013 г.;
- Финализиране на работата и публикуване на многоезичния електронен каталог на здравословните храни за ученици  - м. 06.2013 г.;
www.youblisher.com/p/651177-Multilingual-Electronic-Catalogue-of-Healthy-Foods-for-Students/
www.nkov.ee/wp-content/uploads/2012/10/pdf.pdf

-Участие в Националната младежка среща "Чрез култура и предприемачество" - София - 25-26 юни 2013 г.; организирана от Фондация ЖАР;

Юли 2013
Представяне на междинен отчет в  Националната агенция за резултатите от работата по проекта през първата година
Октомври 2012
Първа международна среща по проекта в град Нарва, Естония.      прочети повече...

Декември 2013
- Регистриране на учебните фирми в съответствие с учебните планове и програми в партниращите училища;
- Създаване на Facebook страница на проекта - унгарският екип - м.12.2012 г.: - www.facebook.com/ComeniusEHC


Прочети повече

Прочети повече

Септември 2013
- Обработка на въпросник за резултатите от работата през първата година от работата по проекта и перспективите за втората година на партньорството;
- Подготовка за третата международна среща.
- Избор на учителите и учениците като участници за срещата.

Октомври 2013
Трета международна работна среща по проекта: Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin, Croatia;
- Период на провеждане: 19.10.2013 г. - 26.05.2013 г.;
- 10 мобилности, в т.ч. 7 ученици и 3 учители;
- Доклад за напредъка на проекта;
- Преглед на предстоящите дейности;
- Организиране и провеждане на Международен младежки изложбен форум - 23.10.2013 г.

TIME LINE
Ноември 2013
- ТРЕТИ СЕМИНАР за отчитане на резултатите от работната среща в Хърватия – 14.11.2013 г.;

- Шеста работна среща: тема „ДОБРИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧ Е И ДОБЪР ДАНЪКОПЛАТЕЦ!”; проведена в НАП – Видин; 21.11.2013 г.;

- Седма работна среща: тема Симулационна игра „HOMO RESPONSABILIS”; 26.11.2013 г.
Декември 2013
- Анализ на резултатите от анкетата за резултатите от дейностите през първата година на проекта;

- Разработване на идея за допълнителен продукт по проекта по идея на УТФ „Милк енерджи” ООД - Видин ;

- Консултации по съдържанието и графичното оформяне на CD със снимковия материал от Международния младежки изложбен форум в Хърватия – трети продукт по проекта
Януари 2014
- Делови контакти с  "Ел Би Булгарикум" - София относно ползването на реални млечни продукти на фирмата в пиесата "Магията на млякото";
- Творческа работа по реализацията на пиесата пиесата "Магията на млякото" - финален продукт по проекта.

Февруари 2014
- Заснемане на пиесата "Магията на млякото" в залата на Общински драматичен театър - Видин на 13.02.2014 г.;
- Покана до партниращите училища за четвъртата международна работна среща по проекта - 07-11 април 2014 г.;
- Разработване на програмата на четвъртата международна работна среща по проекта във Видин;
- Текуща работа на УТФ "Милк енерджи" ООД за работната среща и за участие в ТФ Фест 2014.

Март 2014
- Подготовка за провеждането на четвъртата международна среща по проекта във Видин;
- Разработване на тема за иновационния лагер "Креативна лаборатория";

Април2014
ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА:
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", ВИДИН, БЪЛГАРИЯ:
Период на провеждане: 07 април -  11 април 2014 година - 5 дни;
Участници:
България: 25 ученици /в т.ч. 14 девойки и 11 младежи/ и 8 учители;
Унгария:     3 ученици / в т.ч. 2 девойки и 1 младеж/ и 5 учители;
Хърватия:   6 ученици / в т.ч. 3 девойки и 3 младежи/ и 3 учители;
Естония:     4 ученици / в т.ч. 2 девойки и 2 младежи/ и 4 учители;
- Доклад за хода на проекта; 
- ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР "КРЕАТИВНА ЛАБОРАТОРИЯ" - тема "Туризъм в космоса";
- Демонстрация на приготвяне на коктейли на млечна и плодова основа;
- Работна среща с г-н Пламен Каменов - президент на Ротари клуб - Видин и собственик на шивашкото предприятие "Бдинтекс" ООД и представители на младежката структура "Интеракт клуб" - Видин;
- Образователно пътуване "По пътя на млякото": 1. Работна среща в  Детска градина "Арабела" -  открит урок по здравословно хранене, в т.ч. с мляко и млечни продукти; 2.  Посещение на кравефермата в град Грамада /основен производител на мляко в региона/; 3.  Работно посещение в Производствената база на Ел Би Булгарикум - Видин /основен преработвател на млякото в региона/ - производствен цикъл и дегустация на кисело мляко;
- Представяне на финалния продукт DVD - съдържание и навигация;
- Работна среща в Областен информационен център - Видин за младежките програми и проекти в новия програмен период;
- Сертификати за партниращите училища и участниците в срещата;
- Участие на УТФ "Милк Енерджи" ООД в Международен панаир на УТФ - ТФ ФЕСТ 2014 - 23-25 април 2014 г. в град Пловдив

Май 2014
- Разработване на въпросник за сравняване на образователните системи относно обучението по предприемачество в партниращите училища;
- Участие на УТФ "Милк Енерджи" ООД в Младежки бизнес форум - 24 май 2014 г.;


Юни 2014
- Текуща работа по съдържанието на брошурата с рецепти "НАШАТА ОБЩА ТРАПЕЗА";
- Участие  в конкурс за младежки проект "ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ"
- Обработка на въпросника за сравняване на образователните системи относно обучението по предприемачество в партниращите училища;
- Финализиране  и публикуване  на  брошурата с рецепти "НАШАТА ОБЩА ТРАПЕЗА";

Юли 2014
- Финализиране  и публикуване на сравнението  на образователните системи относно обучението по предприемачество в партниращите училища;
- Участие в национална работна среща "ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"

Август 2014
Финален отчет до НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ за изпълнението на проекта;
- Въвеждане на информация за развитието на проекта и резултатите от него  в базата данни EST (European Shared Treasure: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-BG1-COM06-06982

ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"
СЕКТОРНА ПРОГРАМА "KOМЕНСКИ", ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА
ПРОЕКТ "ПРЕДПРИЕМЧИВИ, ЗДРАВИ И КРЕАТИВНИ"