Проект "Предприемчиви, здрави и креативни" е предназначен за учители и ученици от професионални гимназии и училища с технологичен профил в сферата  на икономиката, туризма и храненето.
Учителите ще споделят своя опит и добри практики от работата си в обучението на ученици, които са избрали да изучават професии от посочените области. Те ще представят досегашните резултати от приложението на стандартни образователни програми и алтернативни форми на обучение по предприемачество и здравословен начин на живот.
Учениците ще сформират и ще работят в групи в съответствие с учебните планове и програми на собствените си училища. Те ще осъществяват лични контакти помежду си и служебни контакти чрез учебните фирми.
Всяка учебна фирма избира предмет на дейност, свързан със здравословното хранене в училище. Учениците от партниращите училища ще извършат изследователска и събирателска дейност върху избраната група здравословни храни с помощта на родителите и фирмите от региона, в който живеят. Така през 2012-та година ще се постави началото на мост за солидарност между поколенията и за по-добър живот в хармония с природата.
Учениците ще презентират собствените си проучвания по темата за здравословно хранене и европейските стандарти за избраните продукти. С приложение на информационните и комуникационните технологии и практическа употреба на чужд език ще се повиши компетентността и комуникативността на младите европейци. Заедно с това те ще трябва да представят избраните групи продукти по възможно най-атрактивния начин  чрез езика на изкуството - пиеса, танц, изложба, музика и др.
Работата по проекта ще приключи с изработването на следните продукти: уебстраница на проекта, многоезичен електронен каталог на здравословните храни на всички учебни фирми /на майчин език и на английски език/, CD албум със снимков материал от международния младежки изложбен форум и DVD с авторските творби по избраните теми от всички партниращите училища.